Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Afspraak annuleren

Kunt u helaas niet komen op een geplande afspraak? Dan willen wij u vragen om de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, minimaal 24 uur van te voren. Op deze manier zijn wij nog in de gelegenheid om een andere patiënt in te plannen op de voor u gereserveerde tijd. Afspraken die niet uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. De kosten voor een geannuleerde afspraak worden niet vergoed door de zorgverzekeraar!

Bent u niet tevreden over uw behandeling?

De bij NVM-mondhygiënisten aangesloten mondhygiënisten werken volgens de professionele standaard en onderschrijven de Gedragscode voor mondhygiënisten. Voor goede zorg en voorlichting bent u bij een NVM-mondhygiënist dan ook aan het juiste adres. De NVM-mondhygiënist is de specialist op het gebied van preventie en streeft er naar om, samen met u, voor u de meest optimale mondgezondheid te bereiken.

  1. Bent u ontevreden of hebt u een klacht?
    Bespreek het met uw mondhygiënist.
  2. Nog ontevreden na het gesprek met uw mondhygiënist?
    Maak gebruik van de NVM-Klachtenregeling en meld uw klacht bij de klachtenfunctionaris, een onafhankelijke bemiddelaar.
  3. Na bemiddeling van klachtenfunctionaris nog niet de gewenste oplossing?
    U kunt uw klacht indienen bij de Stichting Geschillen instantie Mondzorg of een gerechtelijke procedure starten.