Een mondhygiënist is een paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.Het beroep van de mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). De wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Wij zijn lid van de de Nederlandse vereniging van Mondhygiënisten (NVM). De NVM voert een actief beleid om de deskundigheid van mondhygiënisten te verhogen. Ook nemen we deel aan een Intercollegiale Toetsinggroep (IT Groep). Binnen een IT groep wordt aan de hand van gekozen onderwerpen met een aantal mondhygiënistes de eigen werkfunctie en die van de andere groepsleden beoordeeld. Met als doel de kwaliteit van het behandelen te bevorderen. Tevens staan we ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM). Is uw mondhygiënist ingeschreven bij het KRM, dan kunt u er zeker van zijn dat zij uw mondverzorging professioneel en vakkundig uitvoert.

Het KRM hanteert strenge eisen om je als mondhygiënist in te laten schrijven. Deze strenge eisen uiten zich o.a. in het volgen van verplichte (na)scholing waarmee we onze kennis op peil houden en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Om te kunnen worden ingeschreven moet men ook aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:

  • Men zet zich in voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep.
  • Men bezit het HBO- diploma ‘mondhygiënist’.
  • Men behandelt voldoende patiënten om hun werkervaring op peil te houden.
  • Men onderschrijft de Gedragscode en het Beroepsprofiel van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.
  • Men neemt deel aan de klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtregeling Cliënten Zorgsector.

Het KRM controleert door middel van een steekproef of een mondhygiënist voldoet aan de gestelde eisen.
Wilt u meer weten over het kwaliteitsregister volg dan de link.